Overslaan en naar de inhoud gaan

Biotechnologische STEM-wetenschappen

Profiel studierichting

Biotechnologische STEM-wetenschappen is een theoretische studierichting waarin je een brede algemene vorming combineert met natuur- en biotechnisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Je besteedt in deze studierichting veel aandacht aan het onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit biologie, chemie en fysica. Je denkt conceptueel na over natuurwetenschappelijke en biotechnische problemen en dit mede vanuit de wiskunde.

Profiel leerling

Als leerling Biotechnologische STEM-wetenschappen toon je interesse voor moeilijkere leerinhouden en leg je vlot verbanden. Logisch redeneren ligt je en je kan complexere leerinhouden verwerken vooral binnen de specifieke vakken van de richting. Je verkent planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in biotechnologie, biologie, chemie en fysica. Je ziet het als een uitdaging om een brede waaier aan natuurwetenschappelijke inzichten en vaardigheden te ontwikkelen. Je wilt processen in de levende natuur aanwenden en aanpassen ten bade van mens en samenleving.

Domeingebonden doorstroomrichting

De studierichting Biotechnologische STEM-wetenschappen behoort tot de domeingebonden doorstroomrichtingen. Deze richtingen bereiden je voor op verder studeren in het hoger onderwijs (een meer specifieke professionele of academische bacheloropleiding en masteropleiding). Het is een abstract-theoretische studierichting met een breed aanbod aan vakken. Daarin krijgen de specifieke richtingsvakken biologie, chemie, fysica en Biotechnologische STEM-wetenschappen heel wat aandacht maar ook Nederlands, Frans, Engels, wiskunde en brede maatschappelijke vakken komen sterk naar voor in de uitdagende basisvorming.

Wat is het verschil met Natuurwetenschappen (DO)?

Biotechnologische STEM-wetenschappen en Natuurwetenschappen zijn met elkaar verwant. Beide behoren tot het studiedomein STEM. In beide studierichtingen staan biologie, chemie en fysica centraal en is er aandacht voor labo-werk. In Biotechnologische STEM-wetenschappen ligt er meer nadruk op het onderzoeken en zoeken naar STEM-geïntegreerde oplossingen in biotechnische contexten. Wiskunde komt op een minder doorgedreven manier aan bod in Biotechnologische STEM-wetenschappen dan in Natuurwetenschappen.

Wat erna?

Heb je de tweede graad Biotechnologische STEM-wetenschappen met succes afgewerkt, dan is de logische vervolgopleiding in de derde graad Biotechnologische STEM- en Chemische Wetenschappen.

 

vaknaam 3de jaar 4de jaar
godsdienst 2 2
aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
geschiedenis 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
wiskunde 4 4
biologie 2 2
toegepaste biologie 1 1
chemie 2 2
toegepaste chemie 1 2
fysica 3 2
toegepaste fysica 1 2
artistieke vorming   1
maatschappelijke en economische vorming 1  
informatica 1  
groeiuur wiskunde 1 1
Totaal 32 32