Overslaan en naar de inhoud gaan

Economische Wetenschappen

Profiel studierichting

Economische Wetenschappen is een sterk theoretische studierichting waarin je een brede algemene vorming combineert met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Je verwerft inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

Profiel leerling

Als leerling Economische Wetenschappen toon je interesse voor moeilijkere leerinhouden en leg je vlot verbanden. Logisch redeneren ligt je en je kan complexere leerinhouden verwerken. Een leerling Economische wetenschappen is in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren. Door logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten, doorgrond je belangrijke economische concepten en hun verbanden. Je bent in staat om wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren. Daarnaast heb je een brede interesse voor de uitdagende vakken van de algemene vorming.

Domeingebonden doorstroomrichting

De studierichting Economische Wetenschappen behoort tot de domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen. Deze richtingen bereiden je voor op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele of academische bachelor en masteropleidingen). Het is een abstract-theoretische studierichting met een breed aanbod aan vakken. Naast de specifieke richtingsvakken economie en wiskunde, krijgen Nederlands, Frans, Engels, en geschiedenis ruime aandacht in het curriculum.

Wat erna?

Heb je de tweede graad Economische Wetenschappen met succes afgewerkt, dan is de logische vervolgopleiding in de derde graad Economie-Moderne Talen, Economie-Wiskunde en Bedrijfswetenschappen. Voor welke studierichting je kiest is afhankelijk van je interesses en mogelijkheden.

 

vaknaam 3de jaar 4de jaar
godsdienst 2 2
aardrijkskunde 1 1
Engels 3 2
Frans 4 4
geschiedenis 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
natuurwetenschappen 3 3
Nederlands 4 4
wiskunde 5 5
economie 4 4
artistieke vorming    1
maatschappelijke en economische vorming 1  
informatica 1  
Duits   2
Totaal 32 32