Overslaan en naar de inhoud gaan

modernisering secundair onderwijs

Op 1 september 2019 ging de modernisering van het secundair onderwijs van start in het eerste leerjaar van de eerste graad en die wordt progressief – leerjaar na leerjaar – verder ingevoerd. Op 1 september 2023 bereikt ze het vijfde jaar.

Alle Vlaamse secundaire scholen passen hun studieaanbod volgens een nieuw model aan: een matrix die voor onze school 5 studiedomeinen bevat (Economie en Organisatie, Maatschappij en Welzijn, STEM, Taal en Cultuur en Kunst en Creatie). Voor elk van die domeinen hebben we een aanbod dat aansluit bij ons huidig studieaanbod, maar dat uitgebreid wordt met een aantal nieuwe studierichtingen. Een overzicht vindt u in de bijlage. Met vragen kan u altijd terecht op info@piustien.net.