Overslaan en naar de inhoud gaan

Humane Wetenschappen

Profiel studierichting

Humane Wetenschappen is een sterk theoretische studierichting waarin je een brede algemene vorming combineert met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Je leert er filosoferen over de mens, de wereld rondom jou, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. In kunstbeschouwing leer je kijken en luisteren naar kunst. Je analyseert kunstwerken en plaats ze in een kunsthistorische context. In sociologie en psychologie ontwikkel je een wetenschappelijk begrippenkader en leg je verbanden tussen de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Je maakt kennis met de klassieke psychologische en sociologische theorie├źn.

Profiel leerling

Als leerling Humane Wetenschappen toon je interesse voor moeilijkere leerinhouden en leg je vlot verbanden. Logisch redeneren ligt je en je kan complexere leerinhouden verwerken. Een leerling Humane Wetenschappen kijkt op een analytische en wetenschappelijke manier naar de mens en samenleving en hanteert menswetenschappelijke en filosofische concepten op een abstracte manier. Je verdiept je in filosofie, kunst, sociologie en psychologie. Daarnaast heb je een brede interesse in talen, wetenschappen en wiskunde.

Domeinoverschrijdende doorstroomrichting

De studierichting Humane Wetenschappen behoort tot de domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen. Deze richtingen bereiden je voor op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele of academische bachelor en masteropleidingen). Het is een abstract-theoretische studierichting met een breed aanbod aan vakken. Naast de specifieke richtingsvakken krijgen Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis ruime aandacht in het curriculum. Een stevig pakket wiskunde, biologie, chemie en fysica vervolledigen de uitdagende basisvorming.

Wat is het verschil met Maatschappij- en welzijnswetenschappen?

Humane Wetenschappen is verwant met Maatschappij- en welzijnswetenschappen. Voor de vakken sociologie en psychologie wordt er in de lessentabel minder tijd voorzien maar inhoudelijk is er geen verschil. Filosofie komt ruimer aan bod in Humane wetenschappen. Ook de basisvakken Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis krijgen in Humane Wetenschappen ruimere aandacht.

Wat erna?

Heb je de tweede graad Humane Wetenschappen met succes afgewerkt, dan is de logische vervolgopleiding in de derde graad Humane wetenschappen of Welzijnswetenschappen.

 

vaknaam 3de jaar 4de jaar
godsdienst 2 2
aardrijkskunde 1 1
Engels 3 2
Frans 4 4
geschiedenis 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
natuurwetenschappen 3 3
Nederlands 4 4
wiskunde 4 4
kunstbeschouwing 1 2
filosofie 1 2
sociologie en psychologie 3 3
artistieke vorming   1
maatschappelijke en economische vorming 1  
informatica 1  
Totaal 32 32