Overslaan en naar de inhoud gaan

Latijn

Profiel studierichting

Latijn is een sterk theoretische studierichting waarin je een brede algemene vorming combineert met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn en verwerft via het lezen van teksten inzicht in de taal en de cultuur van de klassieke oudheid.

Profiel leerling

Als leerling Latijn toon je interesse voor moeilijkere leerinhouden en leg je vlot verbanden. Logisch redeneren ligt je en je kan complexere leerinhouden verwerken. Een leerling Latijn beschikt over een sterk taalgevoel. Je kan op een abstracte manier talen analyseren en je pakt dit op een gestructureerde manier aan. Je vindt het fijn om je te verdiepen in Latijn en de Romeinse cultuur. Dit betekent dat je graag teksten in het Latijn ontdekt, analyseert en vertaalt. Je bent in staat om wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren. Daarnaast heb je een brede interesse voor de uitdagende vakken van de algemene vorming.

Domeinoverschrijdende doorstroomrichting

De studierichting Latijn behoort tot de domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen. Deze richtingen bereiden je voor op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele of academische bachelor en masteropleidingen). Het is een abstract-theoretische studierichting met een breed aanbod aan vakken. Naast de specifieke richtingsvakken Latijn en wiskunde krijgen Nederlands, Frans, Engels, chemie, fysica en geschiedenis ruime aandacht in het curriculum.

Wat erna?

Heb je de tweede graad Latijn met succes afgewerkt, dan is de logische vervolgopleiding in de derde graad Latijn-Moderne Talen, Latijn-Wetenschappen of Latijn-Wiskunde. Voor welke studierichting je kiest is afhankelijk van je interesses en mogelijkheden.

 

vaknaam 3de jaar 4de jaar
godsdienst 2 2
aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 4 3
geschiedenis 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
biologie 1 1
chemie 1 1
fysica 1 1
Nederlands 4 4
Latijn 5 5
wiskunde 5 5
artistieke vorming   1
maatschappelijke en economische vorming 1  
informatica 1  
Duits   2
Totaal 32 32