Overslaan en naar de inhoud gaan

Maatschappij- en Welzijnswetenschappen (nieuw)

Profiel studierichting

Maatschappij- en Welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting waarin je een brede algemene vorming combineert met sociologie, psychologie en een inleiding in de filosofie. Je leert er filosoferen over de mens, de wereld rondom jou, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Je doet dit vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn. In sociologie en psychologie ontwikkel je een wetenschappelijk begrippenkader en leg je verbanden tussen de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Je maakt kennis met de klassieke psychologische en sociologische theorie├źn.

Profiel leerling

Als leerling Maatschappij- en Welzijnswetenschappen toon je interesse voor moeilijkere leerinhouden en leg je vlot verbanden. Logisch redeneren ligt je, vooral binnen de richtingsvakken van Maatschappij- en Welzijnswetenschappen. Een leerling Maatschappij- en Welzijnswetenschappen kijkt op een analytische en wetenschappelijke manier naar de mens en samenleving en hanteert menswetenschappelijke en filosofische concepten op een abstracte manier. Je verdiept je in sociologie en psychologie en wil alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen.

Domeingebonden doorstroomrichting

De studierichting Maatschappij- en Welzijnswetenschappen behoort tot de domeingebonden doorstroomrichtingen. Deze richtingen bereiden je voor op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele of academische bachelor en masteropleidingen). Het is een abstract-theoretische studierichting met een breed aanbod aan vakken. Daarin krijgen de specifieke richtingsvakken sociologie, psychologie en filosofie heel wat aandacht maar ook Nederlands, Frans, Engels, wiskunde en de natuurwetenschappen komen sterk naar voor in de uitdagende basisvorming.

Wat is het verschil met Humane Wetenschappen?

Maatschappij- en Welzijnswetenschappen is verwant met Humane Wetenschappen. Voor de vakken sociologie en psychologie wordt er in de lessentabel meer tijd uitgetrokken maar inhoudelijk is er geen verschil. In Maatschappij- en Welzijnswetenschappen is sprake van een inleiding tot de filosofie en wordt filosofie toegepast binnen de context van maatschappij en welzijn. Het leerplan van de basisvorming voor de vakken Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis is het basisleerplan. In Humane Wetenschappen vertrekken deze vakken vanuit het leerplan voor de verdiepte basisvorming.

Wat erna?

Heb je de tweede graad Maatschappij- en Welzijnswetenschappen met succes afgewerkt, dan is de logische vervolgopleiding in de derde graad Welzijnswetenschappen.

Lessentabel (niet definitief)

vaknaam 3de jaar 4de jaar (2023-2024)
godsdienst 2 2
aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
geschiedenis 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
natuurwetenschappen 3 3
Nederlands 4 4
wiskunde 4 4
inleiding filosofie 1 2
sociologie en psychologie 5 5
artistieke vorming   1
maatschappelijke en economische vorming 1  
informatica 1  
Totaal 32 32