Overslaan en naar de inhoud gaan

Moderne Talen

Profiel studierichting

Moderne Talen is een sterk theoretische studierichting waarin je een brede algemene vorming combineert met een uitgebreid pakket talen. Je verdiept je communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Je leert Duits als extra vreemde taal. Verschillende componenten van taalwetenschap komen aan bod: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur. Ook communicatiewetenschappen krijgt ruime aandacht.

Profiel leerling

Als leerling Moderne talen toon je interesse voor moeilijkere leerinhouden en leg je vlot verbanden. Logisch redeneren ligt je en je kan complexere leerinhouden verwerken. Een leerling Moderne talen beschikt over een sterk taalgevoel. Je kan op een abstracte manier talen analyseren en je pakt dit op een gestructureerde manier aan. Je drukt je graag vlot en gepast uit in verschillende moderne talen en je bent nieuwsgierig naar andere culturen. Je weet hoe een taal als systeem werkt en wat de invloed is van taal en communicatie op cultuur en samenleving. Je bent geboeid door literatuur en de analytische benadering van literaire teksten. Je wilt inzicht verwerven in de gemediatiseerde (massa)communicatie. Daarnaast heb je een brede interesse voor de uitdagende vakken van de algemene vorming.

Domeinoverschrijdende doorstroomrichting

De studierichting Moderne Talen behoort tot de domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen. Deze richtingen bereiden je voor op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele of academische bachelor en masteropleidingen). Het is een abstract-theoretische studierichting met een breed aanbod aan vakken. Naast de specifieke richtingsvakken Nederlands, Frans, Engels, Duits en communicatiewetenschappen krijgen wiskunde, chemie, fysica en geschiedenis ruime aandacht in het curriculum.

Wat erna?

Heb je de tweede graad Moderne Talen met succes afgewerkt, dan is de logische vervolgopleiding in de derde graad Moderne Talen-Wetenschappen, Economie-Moderne Talen, Taal- en communicatiewetenschappen. Voor welke studierichting je kiest is afhankelijk van je interesses en mogelijkheden.

 

vaknaam 3de jaar 4de jaar
godsdienst 2 2
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
biologie 1 1
chemie 1 1
fysica 1 1
wiskunde 4 4
Nederlands 5 5
communicatiewetenschappen 1 2
Frans 5 4
Engels 3 3
Duits   2
artistieke vorming 1  
maatschappelijke en economische vorming 1  
informatica 1  
economie   1
groeiuur wiskunde 1 1
Totaal 32 32