Overslaan en naar de inhoud gaan

Natuurwetenschappen

Profiel studierichting

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting waarin je een brede algemene vorming combineert met een verdiepte studie van biologie, chemie, fysica en wiskunde. Met waarnemen, formuleren van hypotheses, experimenteren en probleemoplossend leren, leg je de basis van wetenschappelijk denken.

Profiel leerling

Als leerling Natuurwetenschappen toon je interesse voor moeilijkere leerinhouden en leg je vlot verbanden. Logisch redeneren ligt je en je kan complexere leerinhouden verwerken. Een leerling Natuurwetenschappen is in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren. Je weet deze inzichten ook aan te wenden in natuurwetenschappelijke contexten. Je gaat planmatig tewerk in het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica. Door analytisch en inzichtelijk denken weet je een brede waaier aan wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten met elkaar in verband te brengen. Je bent in staat om wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren. Daarnaast heb je een brede interesse voor de uitdagende vakken van de algemene vorming.

Domeinoverschrijdende doorstroomrichting

De studierichting Natuurwetenschappen behoort tot de domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen. Deze richtingen bereiden je voor op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele of academische bachelor en masteropleidingen). Het is een abstract-theoretische studierichting met een breed aanbod aan vakken. Naast de specifieke richtingsvakken biologie, chemie, fysica en wiskunde krijgen Nederlands, Frans, Engels, en geschiedenis ruime aandacht in het curriculum.

Wat is het verschil met Biotechnologische STEM-wetenschappen?

Biotechnologische STEM-wetenschappen en Natuurwetenschappen zijn verwant met elkaar. Beide behoren tot het studiedomein STEM. In beide studierichtingen staan biologie, chemie en fysica centraal en is er aandacht voor labo-werk. In Biotechnische Wetenschappen ligt er meer nadruk op het onderzoeken en zoeken naar STEM-geïntegreerde oplossingen. Wiskunde komt op een meer doorgedreven manier aan bod in Natuurwetenschappen. Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis krijgen ruimere aandacht in het curriculum dan in Biotechnologische STEM-wetenschappen.

Wat erna?

Heb je de tweede graad Natuurwetenschappen met succes afgewerkt, dan is de logische vervolgopleiding in de derde graad Wetenschappen-wiskunde, Moderne Talen-Wetenschappen of Biotechnologische en Chemische Wetenschappen. Voor welke studierichting je kiest is afhankelijk van je interesses en mogelijkheden.

 

vaknaam 3de jaar 4de jaar
godsdienst 2 2
aardrijkskunde 1 1
Engels 3 2
Frans 4 4
geschiedenis 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
biologie 2 1
chemie 1 1
fysica 1 1
toegepaste wetenschappen 2 4
wiskunde 5 5
artistieke vorming 1  
maatschappelijke en economische vorming 1  
informatica 1  
economie   1
Duits   2
Totaal 32 32