Overslaan en naar de inhoud gaan

Project iPad Middenschool

In de grondopties van onze school kan je terugvinden dat Pius X een school wil zijn die blijvend open staat voor maatschappelijke ontwikkelingen en tendensen op onder meer technologisch gebied. Dit willen wij ook in de praktijk brengen door gebruik te maken van digitale leermiddelen.

We geloven erin dat dit zal leiden tot een pedagogische meerwaarde en leerwinst. Tevens zorgen wij voor een uitdagende leeromgeving waarin we creativiteit verder willen stimuleren omdat dit leerlingen beter maakt in het communiceren en het oplossen van problemen.

Wij vinden het belangrijk dat elke leerling zijn studies in het secundair onderwijs met gelijke middelen kan aanvatten, zowel thuis als in de les. De steeds grotere vraag naar ICT-middelen in de les rechtvaardigt de invoering van het één op één-systeem, waarbij elke leerling beschikt over zijn/haar eigen toestel. De leerling heeft het leermiddel immers steeds bij de hand.

Een één-op-één-project geeft bovendien meer mogelijkheden om op verschillende niveaus de leerstof te oefenen. Het wordt mogelijk om meer en doeltreffender te differentiëren. Ook voor leerlingen met ontwikkelings- of leerproblematieken bestaan er extra mogelijkheden om zorg en ondersteuning te voorzien als men zowel thuis als in de les over een eigen toestel beschikt.

Een tablet is een licht toestel dat erg mobiel is waardoor het in en buiten de klas kan worden gebruikt. Door zijn afmetingen is het gemakkelijk op te bergen in de boekentas en het neemt op de schoolbank weinig plaats in. Het start snel op. Met een opgeladen batterij kan je een ganse lesdag doorkomen.

Apple heeft zich sterk toegelegd om tablets handig te kunnen gebruiken in het onderwijs. Het ontwikkelde specifieke software om een groot aantal iPads vlot te beheren en te onderhouden.

Ook de leerkracht beschikt over mogelijkheden om de controle over het lesgebeuren te behouden wanneer de leerlingen in de les met de iPad aan de slag zijn. We hebben ook de ervaring dat de tablets van Apple betrouwbaar en relatief robuust zijn.

De leerlingen van 1A en 1B zullen vanaf schooljaar 2020-21 met de iPad werken. Vanaf schooljaar 2021-22 zullen alle leerlingen van de middenschool de iPad gebruiken tijdens de lessen.

Het iPad-gebruik was reeds ingeburgerd in de lessen techniek. Ook andere vakken maakten hier gebruik van zodat sommige leerkrachten al goede ervaringen hebben met de iPad. Omdat we het belangrijk vinden dat alle leraren mee de toepassingen van de iPad voor zijn/haar vak onder de knie hebben, werken wij permanent aan de professionalisering van al onze medewerkers.

Alle leraren kregen reeds in het schooljaar 2019-2020 een iPad ter beschikking. De personeelsvergaderingen, de pedagogische studiedag en verschillende navormingen werden ingezet om dit nieuwe project grondig voor te bereiden.

We zetten de iPad in wanneer die voor een meerwaarde zorgt. In sommige lessen zal de iPad zeer veel gebruikt worden. In een aantal lessen minder of misschien helemaal niet. Het is immers goed dat leerlingen tijdens hun schooldag met verschillende werkvormen omgaan.

Niet noodzakelijk. De iPad is, naast werkboeken, handboeken, notities… slechts één van de leermiddelen die in onze middenschool gebruikt zullen worden. Er zal uiteraard wel naar gestreefd worden om het aantal kopieën te beperken.

In Pius X zullen we schooljaar 2021-2022 werken met een Apple iPad wifi 7de of 8ste generatie met een scherm van 10,2” en met een opslagcapaciteit van 32 GB of 128 GB.

Als je de iPad enkel voor school gebruikt, dan volstaat 32 GB. Je zal leren om documenten, foto’s en andere bestanden in de ‘cloud’ te bewaren. Indien je voor persoonlijk gebruik nog meer apps wil installeren dan wordt 32 GB nipt. Bedenk dat de iPad-beheerders steeds de schooltoepassingen voorrang zullen geven en zo nodig de overige apps en andere bestanden verwijderen.

Wie niet over een recente iPad beschikt, kan voor een aantrekkelijke prijs een toestel kopen of huren.

Aankopen
U hebt de keuze tussen een iPad 10,2” met 32 GB of 128 GB opslagcapaciteit. U betaalt in één keer het volledige bedrag. U bent ook vrij om een hoes naar keuze te voorzien en om al of niet het toestel te verzekeren.

Huren
U kan een iPad 32 GB van de school huren aan € 15,00 per maand inclusief hoes en verzekering. De huurperiode loopt tot uiterlijk 30 juni. Dan moet u het toestel weer inleveren.

U wordt bij de definitieve inschrijving in het eerste leerjaar gevraagd of u over een geschikte iPad beschikt, een iPad via de school zal aankopen of een iPad wil huren.

Vanaf begin juli kan u een iPad bestellen via een webshop die de firma Switch specifiek voor Pius X heeft gecreëerd. U zal kort voordien een bericht ontvangen met een inlogcode waarmee u de volgende artikelen aan kortingprijzen kan bestellen:

Artikelen in de webshop Normale prijs Kortingprijs
iPad 10,2" 32 GB (spacegrijs, zilver of goud) € 389,00 € 361,78
iPad 10,2" 128 GB (spacegrijs, zilver of goud) € 489,00 € 454,77
Beschermhoes ‘Pipetto Origami Pencil Shield Navyblauw (niet verplicht) € 49,95 € 42,46
Digitale pen Apple Pencil 1ste generatie (vrijblijvend) € 99,00 € 89,10
Digitale pen Logitech Crayon (vrijblijvend) € 69,95 € 59,46

Let op, de accessoires kunnen enkel aangekocht worden in combinatie met de aankoop van een iPad. Met de pencil en de crayon is het mogelijk om te schrijven en te tekenen op de iPad > zie ook: Moet ik een digitale pen aankopen?

U betaalt online. U wordt uitgenodigd om eind augustus naar school te komen om de iPad op te halen. U krijgt dan de nodige informatie om met het toestel aan de slag te gaan. De iPad komt in het beheer van de school zodat de leerling gebruik kan maken van de apps die de school ter beschikking stelt. U bent op dat moment vrij om in te gaan op het aanbod van de school om de iPad te laten verzekeren. Informatie over deze verzekering vindt u verderop.

Op de bestellijst van de schoolboeken (via de webshop van Standaard Boekhandel) duidt u aan dat u een iPad wenst te huren. Het huurtoestel bestaat uit een iPad 10,2” wifi met een opslagcapaciteit van 32 GB en een stevige beschermhoes. Het toestel is verzekerd. Verderop vindt u meer informatie over de verzekering.

De huurprijs bedraagt € 15 per maand, wat neerkomt op € 150 voor een schooljaar. Bij de bestelling betaalt u € 60. Op de eerste en op de laatste schoolrekening (resp. in januari en juli) wordt telkens € 45 aangerekend.

Uiterlijk 30 juni 2021 moet u het toestel weer inleveren. Het schooljaar nadien hebt u de mogelijkheid om opnieuw een iPad te huren tegen de voorwaarden die op dat moment gelden.

Als pas later in het schooljaar een iPad wordt gehuurd of als de huurovereenkomst voortijdig wordt opgezegd, dan wordt elke begonnen kalendermaand dat de iPad werd gehuurd volledig aangerekend.

Neen, dat is niet mogelijk. De school verkoopt zelf geen iPads.

Om er zeker van te zijn dat je tegen eind augustus de iPad ter beschikking hebt, moet je het toestel uiterlijk tegen 25 juli bestellen. Als je later bestelt, dan kan de leverancier niet meer de garantie geven op een tijdige levering. Dit geldt zowel voor aankoop als voor huur.

Met een pencil of crayon kan een leerling nota’s nemen of tekenen op de iPad net zoals je dat op een blad papier doet. Deze nota’s worden opgeslagen en zijn steeds beschikbaar. Onze ervaring is dat beide pennen heel goed functioneren om te schrijven, maar met de Apple pencil kan je wel vlotter tekenen.

De aankoop van een digitale pen wordt door de school niet verplicht!

De school installeert een hele reeks apps die nodig zijn voor de lessen op de iPad. Ze rekent voor deze apps en voor het beheer een jaarlijks bedrag van € 10,00 aan. Deze kost wordt verrekend via de schoolrekeningen van januari (€ 4,00) en juli (€ 6,00).

Dat kan. Op school werk je uitsluitend met een Apple ID die de school heeft toegekend. Thuis kan je ook een andere Apple ID gebruiken. Daarmee kan je dan zelf apps installeren.

De school raadt aan om een stevige beschermhoes te gebruiken omdat deze de iPad optimaal beschermt. Wie een iPad aankoopt heeft de mogelijkheid om deze hoes via de webshop te kopen, maar kan ook opteren om elders een andere hoes aan te schaffen. Let wel op: om het toestel te laten verzekeren is een stevige hoes een voorwaarde. De toestellen die worden verhuurd zijn standaard voorzien van deze hoes.

Neen, dat is niet mogelijk. De polis van de school is enkel bedoeld voor toestellen die via de school gehuurd of gekocht zijn. U kan uiteraard zelf op zoek gaan naar een verzekering.

Als je een iPad huurt, dan is het toestel automatisch verzekerd.

Indien je een toestel via de school aankoopt, dan heb je vrijblijvend de mogelijkheid om op het moment dat je de iPad ontvangt het toestel ook te verzekeren via de school. De verzekering kost € 20 per schooljaar. Je kan uiteraard ervoor opteren om zelf een verzekering af te sluiten.

Een iPad laten herstellen is duur. Juni 2020 rekende Apple daarvoor € 281,10 aan. Met de verzekering van de school wordt de kost om de iPad te herstellen of te vervangen € 180 verminderd ten opzichte van de werkelijke kost. Wie verzekerd is, kan ook onmiddellijk rekenen op een vervangtoestel.

Indien je zelf voor een iPad hebt gezorgd, dan is het niet mogelijk om de iPad via de school te laten verzekeren.

Bij beschadiging van een aangekochte iPad
De leerling meldt het schadegeval onmiddellijk in de (copy) shop naast het glazen huis. Daar wordt gezorgd voor enkele foto’s van de schade, een recente iCloud reservekopie (indien technisch nog mogelijk), het uitschakelen van 'zoek mijn iPad' en een vervangtoestel. Het vervangtoestel kan één maand kosteloos gebruikt worden. Indien het langer dan een maand werd gebruikt, dan wordt daarvoor € 20 per maand aangerekend vanaf de 2de maand. De school vraagt een bestek aan bij Apple Support en handelt de herstelling verder af. De ouders en de leerling worden op de hoogte gebracht als het herstelde toestel terug beschikbaar is. De leerling haalt het herstelde toestel op in de (copy) shop en levert tegelijkertijd het vervangtoestel in. De ouders ontvangen een factuur voor de kost van de herstelling verminderd met een bedrag van € 180.

Bij diefstal van een aangekochte iPad
De leerling meldt de diefstal onmiddellijk in de (copy) shop naast het glazen huis. Daar wordt gezorgd voor een vervangtoestel. Het vervangtoestel kan één maand kosteloos gebruikt worden. Indien het langer dan een maand werd gebruikt, dan wordt daarvoor € 20 per maand aangerekend vanaf de 2de maand. De ouders bezorgen de school een kopie van het proces-verbaal dat werd opgemaakt door de politie. De ouders kopen een nieuwe iPad aan via de webshop van de school. Wanneer de leerling het nieuwe toestel ontvangen heeft, levert hij/zij het vervangtoestel in bij de iPadcoach die samen met de leerling de nieuwe iPad gebruiksklaar maakt. De ouders bezorgen een kopie van de aankoopfactuur en ontvangen vervolgens een bedrag van € 180.

Bij beschadiging van een gehuurde iPad
De leerling meldt het schadegeval onmiddellijk in de (copy) shop naast het glazen huis. Daar wordt gezorgd voor enkele foto’s van de schade, een recente iCloud reservekopie (indien technisch nog mogelijk), het uitschakelen van 'zoek mijn iPad' en een vervangtoestel. Het vervangtoestel vervangt definitief de beschadigde iPad. De ouders ontvangen een factuur voor de kost van de herstelling verminderd met een bedrag van € 180,00.

Bij diefstal van een gehuurde iPad
De leerling meldt de diefstal onmiddellijk in de (copy) shop naast het glazen huis. Daar wordt gezorgd voor een vervangtoestel dat de beschadigde iPad definitief vervangt. De ouders bezorgen de school een kopie van het proces-verbaal dat werd opgemaakt door de politie. De ouders ontvangen een factuur voor de kost van de vervanging van het gestolen toestel door een gelijkwaardige iPad en hoes, verminderd met een bedrag van € 180. Op 1 juni 2020 kwam dit neer op een bedrag van € 361,78 + € 42,46 - € 180,00 = € 224,24.

De algemene voorwaarden van deze verzekering kan je hier downloaden.

De iPad wordt tijdens les- en klasmomenten, zowel binnen als buiten het schooldomein, gebruikt als dit noodzakelijk is voor de les of door de leraar wordt toegestaan. Na het middageten mag de iPad enkel gebruikt worden in de refter/cafétaria.

De iPad wordt niet gebruikt tijdens de recreatiemomenten op de speelplaats. Actief bewegen geniet hier de voorkeur! De iPad wordt natuurlijk steeds uit de buurt van eten en drinken gehouden.

Leerlingen hebben hun iPad elke dag bij op school en nemen hem s’avonds mee terug naar huis. We voorzien op school geen plaatsen waar de iPad op een veilige manier kan bewaard worden tot de volgende dag.

Indien de leerlingen het aansluitende uur les hebben in hetzelfde lokaal kunnen zij hun iPad achterlaten in dat klaslokaal. De lokalen worden steeds afgesloten. Gaat het lesuur na de speeltijd/middagpauze door in een ander klaslokaal dan kan de leerling zijn/haar iPad bij zich dragen.

Tijdens de speeltijden kan de iPad ook in de boekentas gelaten worden. Boekentassen kunnen worden ondergebracht onder de luifel op de melkflesspeelplaats waar enkel de leerlingen van het eerste jaar komen. Tijdens de lessen LO worden de iPads in de afgesloten locker bewaard van de leerkracht.

Uiteraard wordt de privacy van de leerling gerespecteerd. Het beheer van de iPads beperkt zich in eerste instantie tot het van op afstand kunnen (de)installeren van apps die de school aanbiedt aan de leerlingen. In tweede instantie kunnen wij het gebruik van het wifinetwerk op school monitoren en in geval van misbruik herleiden tot de gebruiker van de iPad.

De school beschikt over een beperkt aantal reservetoestellen. In de mate van het mogelijke zal de school gedurende een periode van maximum 2 weken een reservetoestel ter beschikking stellen bij verlies. Voor diefstal is een bewijs van aangifte bij de politie vereist. Bij defect wordt een ontvangstbewijs voor herstelling (bij erkend Apple reseller) gevraagd.

Nee. Er wordt gebruik gemaakt van het Apple-ID van de school. Wie eigen apps wil installeren heeft wel een eigen Apple-ID nodig.

Ja dat kan. Het besturingssysteem voorziet bij de instellingen de mogelijkheid om de schermtijd te controleren. Zo kan u zien hoeveel tijd uw kind gemiddeld achter het scherm zit en welke apps gebruikt worden. 

Verder kan u als ouder indien nodig beperkingen instellen voor schermtijd, gebruik van materiaal, privacy, ... en die beveiligen met een eigen code die uw kind niet kent. Zo kan u bijvoorbeeld voorkomen dat uw kind na een bepaald uur nog z'n iPad gebruikt (bv. 's avonds na bedtijd).

Wie reeds een recente iPad heeft, mag deze iPad ook op school gebruiken en hoeft dus geen toestel via de school te huren of te kopen.

Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden:
De iPad is één van de volgende types: iPad wifi 7de of 8ste generatie, iPad Air 4de generatie of een iPad Pro van de vijfde generatie. Het toestel mag niet voorzien zijn van 4G. Een iPad mini is evenmin toegestaan vanwege het te kleine scherm. De eigenaar van het toestel geeft de toestemming dat de school het toestel op dezelfde manier beheert als de iPads die via de school worden gehuurd of gekocht. Dit houdt ook in dat het toestel volledig gewist wordt. Eigen gegevens kunnen bewaard worden via iCloud.

We stellen deze specifieke eisen omdat het essentieel is dat het toestel kan werken met het recentste besturingssysteem iPadOS.

Stuur jouw vraag door naar ipad@piustien.net. We trachten deze zo snel mogelijk te beantwoorden.